Κλείσιμο

NΕΑ


Διαγωνισμός Free Style Make-up Idea Video!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 24. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Κοινοποιήστε:  
Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Free Style Make-up Idea Video!
• Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός 3λεπτου video, το οποίο θα παρουσιάζει μία ιδέα υλοποιημένη με μακιγιάζ σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
• Η υλοποίηση της ιδέας πρέπει να αφορά άμεσα την τέχνη του μακιγιάζ με οποιαδήποτε τεχνική προτιμάτε (πινέλο, σφουγγάρι, αερογράφο ή και ανάμειξη τεχνικών) και μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε τομέα του μακιγιάζ: ΤV/Film, Theater, Beauty, Fashion, Body Art, Special Effects.
• Τα Video δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 3 λεπτά. Η Kryolan Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τα video στα social media.
• Το καλύτερο video θα επιλεγεί από τo team της Κryolan Hellas με βασικά κριτήρια την ευρηματικότητα και την καλύτερη υλοποίηση της ιδέας.
• Το video πρέπει να σταλεί στο e mail info@kryolanhellas.gr μέχρι 31/5/2015 και να συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλ, e mail).
• Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου.
• Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά.
• Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρία KRYOLAN HELLAS.
• Συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από 25/4/2015 μέχρι και τις 31/5/2015.
• Μετά την επιλογή του καλύτερου video και το αργότερο μέχρι και 5 Ιουνίου θα γίνει δημοσιοποίηση του νικητή, ο οποίος θα κληθεί στην εταιρία με e-mail για να επιλέξει οποιαδήποτε προϊόντα της Kryolan μέχρι την αξία των 200€.
• O νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των δωρεάν προϊόντων να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
• Η παραλαβή των δωρεάν προϊόντων σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου. • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη. • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα- μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ανακήρυξη του νικητή- για την παραλαβή των δωρεάν προϊόντων.
• Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη αυτού, η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς διαφήμισης και ο τελικός αποδέκτης του δώρου συναινεί ήδη με το παρόν στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, παραιτούμενος οιασδήποτε απαίτησης κατά της εταιρίας λόγω της προαναφερόμενης συμμετοχής του σε ενέργειες για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
• Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
• Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί μέσα από την σελίδα μας στο facebook. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
• Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο facebook.
• Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του Διαγωνισμού όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα καταστρέφονται.
• Το Έπαθλο αξίας 200€ είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με οτιδήποτε άλλο ή να εξαργυρωθεί σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.
• Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών και προσφορών είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τον δικτυακό μας χώρο. Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.
• Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
• Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός με το καλύτερο video.
• Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 210 7249961 εσωτ.6 ή στο 694 484 0694. • Υπεύθυνος για το διαγωνισμό ο Μua Γιώργος Κεραμίδας.
 
KRYOLAN
Στην Kryolan δημιουργούμε make-up. Αλλά όχι όπως άλλοι. Επειδή αντίθετα με όλους τους άλλους, εμείς φτιάχνουμε το δικό μας make-up. Και αυτό το κάνουμε με το δικό μας τρόπο για 70 χρόνια, επί τρείς γενιές. Το μακιγιάζ είναι για εμάς όραμα. Το φτιάχνουμε και η αγάπη μας του δίνει μορφή. Γι αυτό υπάρχει μόνο ένας επαγγελματίας κατασκευαστής μακιγιάζ. Γι αυτό η Kryolan είναι μοναδική.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ TWEETS
NEWSLETTER