Κλείσιμο

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης PRO CARD σας ανταμείβει για την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη της Kryolan. Ο εκδότης και αυτός που δημοσιεύει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης PRO CARD είναι η Kryolan GmbH. Η εταιρεία Kryolan GmbH διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει επιλεγμένους συν-εκδότες για να ενεργούν για λογαριασμό του προγράμματος. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης PRO CARD σας προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ιδιαίτερα προνόμια στις αγορές σας από διάφορες συνδεδεμένες εταιρείες: π.χ., ξενοδοχεία, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, κλπ. Μια σειρά προϋποθέσεις ισχύουν για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα PRO CARD Loyalty, τις παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω:

Ποιός μπορεί να γίνει μέλος

Κάθε make-up artist που μπορεί να παρέχει απόδειξη της επαγγελματικής του ιδιότητας και κατοικεί σε μια χώρα στην οποία προσφέρεται το Πρόγραμμα Επιβράβευσης PRO CARD, μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης για να γίνει μέλος.

Αίτηση για ένταξη

Η αίτηση αρχίζει με την εγγραφή στην ιστοσελίδα της Kryolan. Μετά την εγγραφή μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή διαδικτυακά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην Kryolan GmbH ή σε συν-εκδότη. Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο κάρτα. Ο κάθε make-up artist, πρέπει να συμπληρώσει πλήρως την αίτηση. Ο make-up artist που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να υποβάλει, μαζί με την αίτηση, απόδειξη της επαγγελματικής του/της κατάστασης στους συμμετέχοντες τοπικούς PRO CARD εκδότες. Εάν ο αιτών δεν μπορεί να παρουσιάσει απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας, η εταιρεία δεν θα εκδώσει την PRO CARD. Σε περίπτωση μη δικαιώματος, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω αξιώσεις. Δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης PRO CARD. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να μην γίνει αποδεκτή χωρίς την παροχή δικαιολογίας.

Χρήση της κάρτας

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί η PRO CARD. Δεν επιτρέπεται η χρήση της από οποιονδήποτε τρίτο. Η PRO CARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές από όλες τις εταιρείες στον κόσμο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PRO CARD . Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σε online κατάστημα της Kryolan αν είναι διαθέσιμο.

PRO CARD εκπτώσεις

Η κάρτα μέλους PRO CARD παρέχει στον κάτοχό της προνομιακές εκπτώσεις για τους make-up artist σε όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Σύστημα Επιβράβευσης - Pro Πόντοι

Οι Pro πόντοι καταγράφονται σε ένα λογαριασμό επιβράβευσης. Η τακτική ενημέρωση του καταλόγου Pro Points δείχνει τα διαθέσιμα προϊόντα μπόνους που μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι των Pro Πόντων. Τα προϊόντα μπόνους πρέπει να ελέγχονται σχετικά με τη διαθεσιμότητα, πριν να εξαργυρωθούν. Οι πόντοι δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι Pro Πόντοι χάνουν την αξία τους μετά από 3 χρόνια.

Λογαριασμός PRO CARD

Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να δει τη συγκεντρωτική εικόνα των πόντων του αφού συνδεθεί στο www.kryolan.com/user/procard/

Ετήσιο τέλος συμμετοχής

Η PRO CARD διατίθεται χωρίς επιβαρύνσεις για το πρώτο έτος. Η δωρεάν συμμετοχή ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε έτους, εάν ο κάτοχος έχει αγοράσει προϊόντα ή / και υπηρεσίες στην αξία τουλάχιστον των € 1.000,00 ευρώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Αν έχει δαπανηθεί μικρότερο ποσό κατά τη διάρκεια ενός έτους ως μέλος, ο κάτοχος μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή του με κόστος € 30 / $ 40 / £ 25 ή με 1500 Pro Πόντους ετησίως.

Ισχύς της PRO CARD

Η συνδρομή ισχύει για ένα έτος. Εάν ο δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να ικανοποιήσει τις αρχικές συνθήκες, η συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα αμέσως. Η Kryolan GmbH διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή σοβαρών παραβάσεων. Η PRO CARD παραμένει ιδιοκτησία της Kryolan GmbH και πρέπει να παραδοθεί κατόπιν αιτήματος στην Kryolan GmbH ή στον συν-εκδότη.

Απώλεια της PRO CARD

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της PRO CARD, ο κάτοχος πρέπει χωρίς καθυστέρηση να αναφέρει την απώλεια στην αντίστοιχη συμμετέχουσα εταιρεία στη χώρα του για να απενεργοποιηθεί άμεσα η κάρτα και να εκδοθεί νέα κάρτα.

Ανακοίνωση για την καταγγελία της ιδιότητας του μέλους

Τα μέρη έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη συμμετοχή μιας κάρτας μέλους PRO CARD. Η συνδρομή στην PRO CARD μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να καθοριστούν οι λόγοι ή να τηρηθούν οι προθεσμίες προειδοποιήσεως.

Τα οφέλη από τις συμμετέχουσες εταιρείες

Η Kryolan GmbH δεν μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική χορήγηση παροχών από τρίτες συμμετέχουσες εταιρείες.

Τροποποιήσεις του προγράμματος

Η Kryolan GmbH διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή προσθήκες στο πρόγραμμα PRO CARD όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους πόντους, την κλίμακα των βαθμών/πόντων, ή οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες που περιγράφονται στα έγγραφα του προγράμματος, εφόσον οι εν λόγω αλλαγές ή προσθήκες κρίνονται ως αναγκαίες και εφόσον οι συμμετέχοντες δεν είναι σε μειονεκτική θέση κατά την καλή τους πίστη. Τέτοιες αλλαγές ή προσθήκες στους όρους συμμετοχής θα ανακοινωθούν με μορφή κειμένου.
 
KRYOLAN
Στην Kryolan δημιουργούμε make-up. Αλλά όχι όπως άλλοι. Επειδή αντίθετα με όλους τους άλλους, εμείς φτιάχνουμε το δικό μας make-up. Και αυτό το κάνουμε με το δικό μας τρόπο για 75 χρόνια, επί τρείς γενιές. Το μακιγιάζ είναι για εμάς όραμα. Το φτιάχνουμε και η αγάπη μας του δίνει μορφή. Γι αυτό υπάρχει μόνο ένας επαγγελματίας κατασκευαστής μακιγιάζ. Γι αυτό η Kryolan είναι μοναδική.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ TWEETS
NEWSLETTER