Privacy Policy

Eυθύνη περιεχομένου

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων περιεχομένων. Ως πάροχος υπηρεσιών, φέρουμε την ευθύνη όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 Παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου για την Telemedia (§ 7 Αρθρ. 1 TMG) για το περιεχόμενό μας σε αυτήν την ιστοσελίδα, σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως 10 του γερμανικού νόμου για την Τelemedia και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο παρεχόμενων πληροφοριών από εξωτερικούς χρήστες ή για τη διερεύνηση στοιχείων που ίσως υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Αυτή η παράμετρος, όμως, δεν αναιρεί την υποχρέωσή μας να εμποδίσουμε ή να απομακρύνουμε πληροφορίες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Τέτοιες δραστηριότητες, ωστόσο, περιέρχονται στη δικαιοδοσία μας μόνο μετά από συγκεκριμένες ενδείξεις νομικής παράβασης. Κατά τη γνωστοποίηση νομικών παραβάσεων, αυτό το περιεχόμενο θα διαγράφεται αμέσως. Διατηρούμε μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιούμε, προσθέτουμε, διαγράφουμε την ιστοσελίδα ή μέρος αυτής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και το δικαίωμα άρσης της κυκλοφορίας της για κάποιο χρονικό διάστημα ή διά παντός.

Eυθύνη για τους συνδέσμους

Στην ιστοσελίδα μας περιέχονται σύνδεσμοι προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν επηρεάζουμε. Συνεπώς, δε λαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το ξένο περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος ο εκάστοτε πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες ελέγχθηκαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές νομικές παραβάσεις. Δε διαπιστώθηκε παράνομο περιεχόμενο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικής παράβασης δεν είναι δυνατός. Κατά τη γνωστοποίηση νομικών παραβάσεων, αυτοί οι σύνδεσμοι θα διαγράφονται αμέσως.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας και τα έργα στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται στο γερμανικό και ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διαβίβαση και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν την έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε συντάκτη ή / και δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η λήψη και η αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνο για ιδιωτική χρήση. Εάν το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει δημιουργηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα τρίτων θα επισημαίνονται ως τέτοια. Παρόλα αυτά, εάν περιέλθει στην αντίληψή σας τυχόν παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να μας υποβάλλετε αντίστοιχη υπόδειξη. Κατά τη γνωστοποίηση των νομικών παραβάσεων, αυτό το περιεχόμενο θα διαγράφεται αμέσως.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά κανόνα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς την καταχώρηση προσωπικών σας στοιχείων. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail κτλ) αυτά καταχωρούνται στο σύστημά μας κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εκούσια. Δεν παραχωρούμε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους προμηθευτές χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται σε περίπτωση παραγγελιών ή ως μέρος άλλων υπηρεσιών προστατεύονται από τεχνικά συστήματα ασφαλείας και πρόσθετες διαδικασίες εξουσιοδότησης. Η παράμετρος αυτή ισχύει για τη μετάδοση των δεδομένων και για την αποθήκευσή τους στους εξυπηρετητές μας. Οι κανονισμοί μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνοι με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (BDSG), με το γερμανικό νόμο για την Telemedia (TMG) και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η μετάδοση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (πχ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) ενέχει ευπάθεια της ασφάλειας. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αδύνατος ο απόλυτος έλεγχος της πρόσβασης τρίτων σε αυτά τα δεδομένα.
Απαγορεύεται ρητά στα πλαίσια της δικαιοδοσίας μας η χρήση προσωπικών δεδομένων από τρίτους για την υποβολή ανεπιθύμητων διαφημίσεων και ενημερωτικού υλικού. Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να κινηθεί ποινικά σε περίπτωση λήψης μη ζητηθεισών διαφημίσεων (για παράδειγμα, σε περίπτωση spam κ.α.).

Διακήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα Facebook Plugins (“Μου αρέσει”)

Στην ιστοσελίδα μας έχουμε ενσωματώσει plugins του κοινωνικού δικτύου Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Τα plugins αυτά είναι αναγνωρίσιμα από το logo του Facebook (ένα λευκό “f” σε μπλε τετραγωνάκι) ή από την επιλογή “Μου αρέσει”. Εδώ θα βρείτε μια λίστα από plugins του Facebook. Εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιήσετε το plugin, το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) θα συνδεθεί αυτομάτως με έναν εξυπηρετητή του Facebook. Με αυτήν τη δραστηριότητα το Facebook καταχωρεί την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μέσω της διεύθυνσης ΙΡ σας. Αν πατήσετε like ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να δημοσιεύσετε δεδομένα από την ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθεί η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στο ιστορικό του λογαριασμού σας στο Facebook. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ως προμηθευτές της ιστοσελίδας μας δε γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων αυτών ή τη χρήση τους από το Facebook. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στη διακήρυξη προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Eάν επιθυμείτε να μην καταχωρηθεί η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στο ιστορικό του λογαριασμού σας στο Facebook, παρακαλούμε να αποσυνδεθείτε από αυτόν.
Ακόμα κι αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, το Facebook μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP σας και να την αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων του.

Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη Xρήση του Google Analytics

H ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία αναλύσεων της Google Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies: αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης που κάνατε στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που καταγράφονται στα cookies σχετικά με τη χρήση αυτή (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) αποστέλλονται σε έναν εξυπηρετητή της Google Inc. στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εκτιμήσει τη χρήση της ιστοσελίδας από μέρους σας, να διεκπεραιώσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της και για πρόσθετες υπηρεσίες σχετικά με την ιστοσελίδα και το διαδίκτυο. Η Google μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους εφόσον κάτι τέτοιο είναι νόμιμο ή εφόσον είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών εκ μέρους της Google. Η διεύθυνση IP σας δε συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google Inc. Μπορείτε να απαγορεύσετε την εγκατάσταση τέτοιων cookies τροποποιώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής (browser) σας. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, δηλώνετε σύμφωνοι με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google κατά τον ανωτέρω τρόπο και για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

Με την τροποποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) μπορείτε να απαγορεύσετε την αποθήκευση cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε την καταγραφή και την επεξεργασία των δεδομένων που αποθηκεύονται από τα cookies και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙP σας) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το plugin για το πρόγραμμα περιήγησής (browser) σας από αυτόν το σύνδεσμο.

Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη Χρήση του Google +1

Kαταγραφή και περαιτέρω καταχώρηση πληροφοριών:
Με την επιλογή Google +1 μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες παγκοσμίως. Όλοι οι χρήστες μπορούν με τη χρήση του Google +1 να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα από τη Google και τους εταιρικούς συνεργάτες της. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει για το περιεχόμενο της Google +1 όσο και αυτές που αφορούν την ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε αφού πατήσατε την επιλογή +1. Τα δεδομένα του +1 σας αποτελούν ορατές πληροφορίες μαζί με το όνομα του προφίλ σας και τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες της Google: σε αποτελέσματα αναζήτησης στο Google προφίλ σας ή σε άλλες ιστοσελίδες και διαδικτυακές διαφημίσεις. Η Google καταγράφει τις +1 δραστηριότητές σας για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για εσάς και για τους άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε το Google +1, χρειάζεται ένα παγκοσμίως ορατό δημόσιο προφίλ Google που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα που έχετε διαλέξει για το προφίλ σας. Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες της Google. Σε κάποιες περιπτώσεις, θα αντικαταστήσει και το διαφορετικό όνομα που είχατε επιλέξει τυχόν προηγουμένως, για άλλες πληροφορίες που παρείχατε στον Google λογαριασμό σας. Η ταυτότητα του προφίλ σας στο Google θα είναι ορατή σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση e-mail σας ή άλλες πληροφορίες για εσάς.

Χρήση των καταγεγραμμένων πληροφοριών:
Εκτός από τους ανωτέρω σκοπούς, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Google σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. H Google διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει στατιστικές έρευνες σχετικά με τις +1 δραστηριότητες των χρηστών ή να παραχωρήσει το υλικό αυτό σε χρήστες και εταιρικούς συνεργάτες: συντάκτες, διαφημιστές, ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Εδώ θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.

Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη Χρήση του Twitter

Στην ιστοσελίδα μας είναι ενσωματωμένες λειτουργίες που αφορούν την υπηρεσία Twitter. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από την Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, CA 94103, ΗΠΑ. Η χρήση του Twitter και της λειτουργίας “Re-Tweet” συνδέει τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε με το λογαριασμό σας στο Twitter και τις γνωστοποιεί σε άλλους χρήστες. Με τη διαδικασία αυτή μεταφέρονται και δεδομένα στο Twitter. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ως προμηθευτές της ιστοσελίδας μας δε γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων αυτών ή τη χρήση τους από το Twitter. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στη διακήρυξη προστασίας προσωπικών δεδομένων του Τwitter: https://twitter.com/privacy/.
Εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο Twitter.

Πολιτική Cookies

Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς η Kryolan («εμείς») χρησιμοποιεί τα cookies και πώς μπορούμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, σχετικά με εσάς, μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.gr.kryolan.com («Ιστότοπος»).

Τι είναι τα Cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας (ή σε συσκευή με δυνατότητα internet) από ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;
Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και για να σας ξεχωρίσουμε από άλλους χρήστες, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας, κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο.
Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ορίζουμε το Google Analytics για τη μέτρηση του αριθμού των επισκεπτών, για να δούμε πώς οι επισκέπτες πλοηγούνται στον ιστότοπο και σε ποιους πόρους έχουν πρόσβαση. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιώντας το Google Analytics είναι ανώνυμα. Αυτό μας βοηθά να αναπτύξουμε νέο περιεχόμενο και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί 4 είδη cookies.
Αυτά είναι:
(1) Τα Αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να μετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία στο δικτυακό μας τόπο.
(2) Τα Cookies επιδόσεων (Στατιστικά) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός ιστότοπου, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
(3) Τα Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων) επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει βελτιωμένες, πιο προσωπικές δυνατότητες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών, που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Δικτυακού Τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό του.
(4)Τα Cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων πιο σχετικών με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τη ρύθμιση των σχετικών cookies στη συσκευή σας

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση των cookies. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψιν σας, ότι με τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των cookies, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από το Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tools.google.com/dlpage/gaoptout. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δείτε ποια cookies έχουν ρυθμιστεί και πως να τα διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.
Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να συνδέεται με ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για τα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Επομένως, σας συνιστούμε να ελέγξετε τις σχετικές πολιτικές απορρήτου τρίτων για πληροφορίες σχετικά με τυχόν cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιούν.

YouTube

Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα διαμοιρασμού βίντεο YouTube για την ενσωμάτωση βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Εδώ θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επίσημη διακήρυξη προστασίας προσωπικών δεδομένων του YouTube.

Άλλα plugins και εξωτερικές υπηρεσίες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί πρόσθετα plugins. Οι αντίστοιχοι προμηθευτές (πχ. Google+, YouTube, Add This, κ.ά.) είναι υπεύθυνοι για τα plugins αυτά. Όσον αφορά το Facebook, δεν ελέγχουμε το ποσοστό των πληροφοριών που καταγράφεται από τους αντίστοιχους προμηθευτές με τη χρήση αυτού του plugin ούτε και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων αυτών από εκείνους. Σε περίπτωση που δεν είστε πελάτης κάποιου προμηθευτή plugin ή κάποιας εξωτερικής υπηρεσίας συνδεδεμένης μέσω plugin, ή δεν έχετε συμφωνήσει με την καταγραφή και τη χρήση των δεδομένων από τους ανωτέρω προμηθευτές, σας συνιστούμε να μην επιλέξετε ή χρησιμοποιήσετε τέτοια plugins. Παρακαλούμε, όπως συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του plugin για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, το βαθμό και τους σκοπούς καταγραφής, χρήσης, καθώς και ενδεχόμενης επεξεργασίας δεδομένων και προσωπικών στοιχείων.