Κλείσιμο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORKSHOPS

Ημερομηνία Όνομα / Θέμα Πόλη Χώρα
12/04 - 31/12/2017 SZKOLENIE INDYWIDUALNE Warszawa Πολωνία
28/07/2017 The Art of Eyebrows London Ηνωμένο Βασίλειο
28/07/2017 Eye Make-up London Ηνωμένο Βασίλειο
29/07/2017 Make-up for Media San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
29/07/2017 High Fashion London Ηνωμένο Βασίλειο
29/07/2017 Make-up for Media Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
30/07/2017 Fantasy Make-up New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
02/08/2017 Guest Artist Jo Sugar London Ηνωμένο Βασίλειο
03/08/2017 Guest Artist Jo Sugar London Ηνωμένο Βασίλειο
04/08/2017 Amazing Eyes Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/08/2017 Guest MUA Paul Merchant London Ηνωμένο Βασίλειο
06 - 07/08/2017 WORKSHOP: Editorial Make-Up Guayaquil Ισημερινός
07 - 11/08/2017 Make-up Summer Camp for Teens Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
08/08/2017 Intro to Special Effects Make-up New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
10/08/2017 Intro to Drag Make-up San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/08/2017 U.V. Effects London Ηνωμένο Βασίλειο
12/08/2017 Amazing Eyes San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/08/2017 Beauty Fundamentals New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/08/2017 Intro to Special Effects Atlanta, GA Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
14/08/2017 Bridal London Ηνωμένο Βασίλειο
15/08/2017 Runway London Ηνωμένο Βασίλειο
16/08/2017 Beauty Fundamentals San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
16/08/2017 Beauty Fundamentals Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
16/08/2017 Drag Workshop London Ηνωμένο Βασίλειο
17/08/2017 Men's Grooming Lecture Only New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/08/2017 High Fashion London Ηνωμένο Βασίλειο
17/08/2017 The Trauma of Burns London Ηνωμένο Βασίλειο
18/08/2017 Red Carpet Make-up San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
18/08/2017 Women of Colour London Ηνωμένο Βασίλειο
18/08/2017 The Trauma of Cuts London Ηνωμένο Βασίλειο
18/08/2017 Red Carpet Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
19/08/2017 Asian Bridal London Ηνωμένο Βασίλειο
21/08/2017 Editorial Fashion London Ηνωμένο Βασίλειο
22/08/2017 Face Paint London Ηνωμένο Βασίλειο
23/08/2017 Body Painting London Ηνωμένο Βασίλειο
24 - 25/08/2017 Airbrush Workshop London Ηνωμένο Βασίλειο
24/08/2017 Fantasy Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
24/08/2017 Fantasy Make-up San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
25/08/2017 The Trauma of Bruising London Ηνωμένο Βασίλειο
26/08/2017 Intro to Face Painting Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
26/08/2017 Intro to Face Painting San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
26/08/2017 Red Carpet London Ηνωμένο Βασίλειο
27/08/2017 Intro to Face Painting New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
30/08/2017 Intro to Drag Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
03 - 04/09/2017 Masterclass South Africa 2017 Johannesburg Νότια Αφρική
04/09/2017 SZKOLENIE PRODUKTOWE Warszawa Πολωνία
05/09/2017 KURS MAKIJAŻ KOBIETY DOJRZAŁEJ Warszawa Πολωνία
07/09/2017 SFX: Character Make-up for Film & TV Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
07/09/2017 SFX: Character Make-up for Film & TV San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
08/09/2017 Fantasy London Ηνωμένο Βασίλειο
09/09/2017 Correcting, Concealing & Tattoo Cover San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/09/2017 Correcting, Concealing & Tattoo Cover Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/09/2017 MASTERCLASS AIRBRUSH NEBULA by JOS BRANDS Warszawa Πολωνία
11/09/2017 Guest Artist Lan Nguyen-Grealis London Ηνωμένο Βασίλειο
12/09/2017 MASTERCLASS DERMACOLOR CAMOUFLAGE by JOS BRANDS Warszawa Πολωνία
14/09/2017 Guest Artist Diz Cox London Ηνωμένο Βασίλειο
15/09/2017 Halloween Make-up: Classic Looks Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/09/2017 Eye Make-up London Ηνωμένο Βασίλειο
15/09/2017 Halloween Make-up: Classic Looks San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/09/2017 Beauty Fundamentals Atlanta, GA Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
19/09/2017 Theatrical Character London Ηνωμένο Βασίλειο
20/09/2017 Asian Bridal London Ηνωμένο Βασίλειο
21/09/2017 Halloween Make-up: Sexy Looks Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
21/09/2017 Celebrity Contouring London Ηνωμένο Βασίλειο
21/09/2017 Halloween Make-up: Sexy Looks Seattle, WA Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
21/09/2017 The Art of Lips London Ηνωμένο Βασίλειο
23/09/2017 Halloween Make-up: Gruesome Looks Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
23 - 24/09/2017 Theaterschminken - Weiterbildung Obwalden Ελβετία
23/09/2017 Halloween Make-up: Gruesome Looks San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
23 - 24/09/2017 Prosthetics Workshop London Ηνωμένο Βασίλειο
24/09/2017 Halloween Classics New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
25/09/2017 Cosmetic Camouflage London Ηνωμένο Βασίλειο
26/09/2017 Casualty Effects London Ηνωμένο Βασίλειο
27/09/2017 55 & Wiser London Ηνωμένο Βασίλειο
28/09/2017 Halloween Make-up: Sugar Skulls and Beauty Looks New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
28/09/2017 Red Carpet London Ηνωμένο Βασίλειο
28/09/2017 The Art of Eyeliner London Ηνωμένο Βασίλειο
29/09/2017 Halloween Make-up: Dia de los Muertos Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
29/09/2017 The Art of Eyebrows London Ηνωμένο Βασίλειο
29/09/2017 Halloween Make-up: Dia de los Muertos San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
02/10/2017 Guest MUA Julie Cooper London Ηνωμένο Βασίλειο
04/10/2017 Guest MUA Danny Defreitas teaches beauty London Ηνωμένο Βασίλειο
05/10/2017 Halloween Make-up: Zombies and Gore New York Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
12/10/2017 Halloween Make-up: Zombies Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
12/10/2017 Halloween Make-up: Zombies San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/11/2017 Female to Male Transformation San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/11/2017 Female to Male Transformation Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/11/2017 Timeless Beauty Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/11/2017 Timeless Beauty San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/11/2017 Natural Make-up San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/11/2017 Natural Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/11/2017 Runway Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/11/2017 Make-up for Cosplay San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
29/11/2017 Intro to Beauty Airbrush Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/12/2017 The Art of Color Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/12/2017 The Art of Color San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/12/2017 Holiday Glam Make-up San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/12/2017 Holiday Glam Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/12/2017 Winter Fantasy Make-up San Francisco Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/12/2017 - 15/12/2018 Winter Fantasy Make-up Chicago Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
12/04 - 31/12/2017
SZKOLENIE INDYWIDUALNE
Warszawa, Πολωνία
28/07/2017
The Art of Eyebrows
London, Ηνωμένο Βασίλειο
28/07/2017
Eye Make-up
London, Ηνωμένο Βασίλειο
29/07/2017
Make-up for Media
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
29/07/2017
High Fashion
London, Ηνωμένο Βασίλειο
29/07/2017
Make-up for Media
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
30/07/2017
Fantasy Make-up
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
02/08/2017
Guest Artist Jo Sugar
London, Ηνωμένο Βασίλειο
03/08/2017
Guest Artist Jo Sugar
London, Ηνωμένο Βασίλειο
04/08/2017
Amazing Eyes
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/08/2017
Guest MUA Paul Merchant
London, Ηνωμένο Βασίλειο
06 - 07/08/2017
WORKSHOP: Editorial Make-Up
Guayaquil, Ισημερινός
07 - 11/08/2017
Make-up Summer Camp for Teens
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
08/08/2017
Intro to Special Effects Make-up
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
10/08/2017
Intro to Drag Make-up
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/08/2017
U.V. Effects
London, Ηνωμένο Βασίλειο
12/08/2017
Amazing Eyes
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/08/2017
Beauty Fundamentals
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/08/2017
Intro to Special Effects
Atlanta, GA, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
14/08/2017
Bridal
London, Ηνωμένο Βασίλειο
15/08/2017
Runway
London, Ηνωμένο Βασίλειο
16/08/2017
Beauty Fundamentals
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
16/08/2017
Beauty Fundamentals
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
16/08/2017
Drag Workshop
London, Ηνωμένο Βασίλειο
17/08/2017
Men's Grooming Lecture Only
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/08/2017
High Fashion
London, Ηνωμένο Βασίλειο
17/08/2017
The Trauma of Burns
London, Ηνωμένο Βασίλειο
18/08/2017
Red Carpet Make-up
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
18/08/2017
Women of Colour
London, Ηνωμένο Βασίλειο
18/08/2017
The Trauma of Cuts
London, Ηνωμένο Βασίλειο
18/08/2017
Red Carpet Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
19/08/2017
Asian Bridal
London, Ηνωμένο Βασίλειο
21/08/2017
Editorial Fashion
London, Ηνωμένο Βασίλειο
22/08/2017
Face Paint
London, Ηνωμένο Βασίλειο
23/08/2017
Body Painting
London, Ηνωμένο Βασίλειο
24 - 25/08/2017
Airbrush Workshop
London, Ηνωμένο Βασίλειο
24/08/2017
Fantasy Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
24/08/2017
Fantasy Make-up
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
25/08/2017
The Trauma of Bruising
London, Ηνωμένο Βασίλειο
26/08/2017
Intro to Face Painting
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
26/08/2017
Intro to Face Painting
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
26/08/2017
Red Carpet
London, Ηνωμένο Βασίλειο
27/08/2017
Intro to Face Painting
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
30/08/2017
Intro to Drag Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
03 - 04/09/2017
Masterclass South Africa 2017
Johannesburg, Νότια Αφρική
04/09/2017
SZKOLENIE PRODUKTOWE
Warszawa, Πολωνία
05/09/2017
KURS MAKIJAŻ KOBIETY DOJRZAŁEJ
Warszawa, Πολωνία
07/09/2017
SFX: Character Make-up for Film & TV
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
07/09/2017
SFX: Character Make-up for Film & TV
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
08/09/2017
Fantasy
London, Ηνωμένο Βασίλειο
09/09/2017
Correcting, Concealing & Tattoo Cover
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/09/2017
Correcting, Concealing & Tattoo Cover
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/09/2017
MASTERCLASS AIRBRUSH NEBULA by JOS BRANDS
Warszawa, Πολωνία
11/09/2017
Guest Artist Lan Nguyen-Grealis
London, Ηνωμένο Βασίλειο
12/09/2017
MASTERCLASS DERMACOLOR CAMOUFLAGE by JOS BRANDS
Warszawa, Πολωνία
14/09/2017
Guest Artist Diz Cox
London, Ηνωμένο Βασίλειο
15/09/2017
Halloween Make-up: Classic Looks
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/09/2017
Eye Make-up
London, Ηνωμένο Βασίλειο
15/09/2017
Halloween Make-up: Classic Looks
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/09/2017
Beauty Fundamentals
Atlanta, GA, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
19/09/2017
Theatrical Character
London, Ηνωμένο Βασίλειο
20/09/2017
Asian Bridal
London, Ηνωμένο Βασίλειο
21/09/2017
Halloween Make-up: Sexy Looks
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
21/09/2017
Celebrity Contouring
London, Ηνωμένο Βασίλειο
21/09/2017
Halloween Make-up: Sexy Looks
Seattle, WA, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
21/09/2017
The Art of Lips
London, Ηνωμένο Βασίλειο
23/09/2017
Halloween Make-up: Gruesome Looks
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
23 - 24/09/2017
Theaterschminken - Weiterbildung
Obwalden, Ελβετία
23/09/2017
Halloween Make-up: Gruesome Looks
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
23 - 24/09/2017
Prosthetics Workshop
London, Ηνωμένο Βασίλειο
24/09/2017
Halloween Classics
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
25/09/2017
Cosmetic Camouflage
London, Ηνωμένο Βασίλειο
26/09/2017
Casualty Effects
London, Ηνωμένο Βασίλειο
27/09/2017
55 & Wiser
London, Ηνωμένο Βασίλειο
28/09/2017
Halloween Make-up: Sugar Skulls and Beauty Looks
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
28/09/2017
Red Carpet
London, Ηνωμένο Βασίλειο
28/09/2017
The Art of Eyeliner
London, Ηνωμένο Βασίλειο
29/09/2017
Halloween Make-up: Dia de los Muertos
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
29/09/2017
The Art of Eyebrows
London, Ηνωμένο Βασίλειο
29/09/2017
Halloween Make-up: Dia de los Muertos
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
02/10/2017
Guest MUA Julie Cooper
London, Ηνωμένο Βασίλειο
04/10/2017
Guest MUA Danny Defreitas teaches beauty
London, Ηνωμένο Βασίλειο
05/10/2017
Halloween Make-up: Zombies and Gore
New York, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
12/10/2017
Halloween Make-up: Zombies
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
12/10/2017
Halloween Make-up: Zombies
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/11/2017
Female to Male Transformation
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/11/2017
Female to Male Transformation
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/11/2017
Timeless Beauty
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
11/11/2017
Timeless Beauty
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/11/2017
Natural Make-up
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/11/2017
Natural Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/11/2017
Runway Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
17/11/2017
Make-up for Cosplay
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
29/11/2017
Intro to Beauty Airbrush Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/12/2017
The Art of Color
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
09/12/2017
The Art of Color
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/12/2017
Holiday Glam Make-up
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
13/12/2017
Holiday Glam Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/12/2017
Winter Fantasy Make-up
San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15/12/2017 - 15/12/2018
Winter Fantasy Make-up
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Προσεχείς
Εκδηλώσεις

 
KRYOLAN
Στην Kryolan δημιουργούμε make-up. Αλλά όχι όπως άλλοι. Επειδή αντίθετα με όλους τους άλλους, εμείς φτιάχνουμε το δικό μας make-up. Και αυτό το κάνουμε με το δικό μας τρόπο για 70 χρόνια, επί τρείς γενιές. Το μακιγιάζ είναι για εμάς όραμα. Το φτιάχνουμε και η αγάπη μας του δίνει μορφή. Γι αυτό υπάρχει μόνο ένας επαγγελματίας κατασκευαστής μακιγιάζ. Γι αυτό η Kryolan είναι μοναδική.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ TWEETS
NEWSLETTER